26.2.2016

Menestyjät panostavat markkinointiin


Siksi markkinointia -hanke käynnistettiin auttamaan Suomea ja suomalaisia yrityksiä kasvattamaan kaupallista menestystä. Hankkeen taustalla vaikuttavat Vaasan Yliopiston lisäksi kokeneet markkinoinnin konkarit Anne Korkiakoski, Ami Hasan, Kimmo Tolonen sekä lukuisa joukko muita markkinoinnin ammattilaisia. Hankkeessa on luotu massiivinen tietopaketti siitä, mikä on markkinoinnin ja kasvun välinen suhde ja miten Suomi yhteiskuntana ja suomalaiset yritykset hyödyntävät markkinointia kasvun lähteenä.

Markkinointi kasvattaa tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja sitä kautta luo työpaikkoja ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Suomalaisten korkeatasoinen osaaminen jää usein hyödyntämättä sen vuoksi ettemme panosta riittävästi markkinointiin – eli tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, myyntikanaviin ja markkinointiviestintään. Huonojen aikojen koittaessa monet yritykset vähentävät markkinointipanostuksiaan ja pitävät ne liian kauan matalalla tasolla, jolloin ulkomaisille kilpailijoille tarjoutuu mahdollisuus ottaa markkinaosuutta Suomesta. Tilaisuuden on viime aikoina hyödyntänyt muun muassa norjalainen urheilukauppa XXL.

Suomalaisilta yrityksiltä on pitkään puuttunut itseluottamus ja innostus kasvaa. Olemme tyytyneet olemassa olevaan ja nyhjänneet paikallamme. Kärkikilpailukeinoja ovat perinteisesti olleet hinta ja hyvät tuoteominaisuudet. Ne ovat hyvä alku, mutta pelkästään niillä ei valitettavasti maailmaa valloiteta tai jos valloitetaan niin ainakaan se ei ole kovin yleistä. Mainostaja-lehti 1/2016 kertoo tutkimuksista, joissa markkinoinnin kiistattomia hyötyjä on kerätty maailmalta ja toteutettu Siksi Markkinointia -hankkeen puitteissa myös suomessa. Deloitten tutkimuksen mukaan 1 mainontaan panostettu punta Iso-Britanniassa tuo 6 puntaa Iso-Britannian talouteen. IHS Global Insight puolestaan raportoi, että Yhdysvalloissa jokainen mainontaan sijoitettu dollari tuottaa keskimäärin 22 dollaria taloudellista tulosta eli myyntiä.

Kun suomalaiset yritykset lisäävät markkinoinnin resursseja, tulevat osaamisemme, teknologiamme ja tuotteemme saamaan ansaitsemansa kaupallisen menestyksen maailmalla. Sen seurauksena Suomen talous kasvaa ja kehittyy ja siten hyvinvointimme lisääntyy. Alueellamme KOMIA yhteismarkkinoinnin toimesta käynnistetty 100 yrittäjätekoa -kampanja on kerännyt mielenkiintoisia yrittäjätekoja viime kuukausien aikana. Tarinoiden takaa nousee intohimoisia ihmisiä, jotka haluavat viedä yrityksiä eteenpäin ja investoida tulevaisuuteen. Huomattavaa on, että monissa näistä yrityksistä panostetaan keskimääräistä enemmän markkinointiin ja se näkyy kaikella tavalla – myös tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Käy tutustumassa tarkemmin tarinoihin osoitteessa http://www.komiainfo.fi/100yrittajatekoa/.

Olemme saaneet olla jo vuosia mukana rakentamassa kaupallisia menestystarinoita, joista muutama on päätynytkin jo 100 yrittäjätekoa -listalle. Jatkamme mielellämme valitsemallamme tiellä ja autamme sinuakin jos kaupallinen menestys kiinnostaa. Ole yhteydessä niin tarjoan lounaan ja kerron miksi sinunkin olisi syytä aloittaa panostamaan markkinointiin.

Tero Luoma
0400 918 288