21.2.2012

Ei mitään markkinointia ja viestintää, vaan markkinointiviestintää


Markkinointi ja viestintä eivät ole erillisiä asioita vaan toisiaan tukevia toimintoja. Oikeastaan kyse on yksinkertaisesti toimista, joilla samat viestit paketoidaan vähän eri muotoon kohderyhmästä ja kanavasta riippuen.

Samojen viestien kertominen eri kanavien kautta luo kuvaa luotettavasta, yhdenmukaisesta ja määrätietoisesta toimijasta. Kuluttajan on myös helppo pysyä menossa mukana, kun eri kanavista tulevat viestit kertovat samaa tarinaa oli kyse sitten lehtijutusta, mainoksesta, Facebook-bannerista tai kadulla jaetusta lehtisestä.

Ei ole kuitenkaan ihan sama, mitä viestit pitävät sisällään. Niiden on oltava erottuvia, puhuttelevia ja mieleenpainuvia. Sisällön on oltava siis kunnossa. Voitaisiin puhua jopa sisältömarkkinoinnista. Subtanssiahan sitä ollaan myymässä, ei kauniita kuoria!

Niin tuo myynti. Se nivoutuu kiinteästi yhteen markkinointiviestinnän kanssa. Sekä markkinoinnin että viestinnän tärkein tavoite on tukea yrityksen liiketoimintaa ja kasvattaa täten myyntiä. Markkinointiviestintä tulisi siis nähdä myynnin apuvälineenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että markkinointiviestintä sanelee sen, miten myydään ja kenelle myydään, ei päinvastoin. Myyjien on puhuttava samaa kieltä kuin markkinointi- ja viestintäihmistenkin.

Miksi välittää markkinointiviestinnästä? Oikean mielikuvan luomisen elinehto on tehdä suunnitelmallista ja tehokasta markkinointiviestintää. Ja niitähän ne nykypäivän ihmiset pitkälti ostavat, mielikuvia.


Annika, viestintävelmu