9.12.2011

Sometuttaako?


Sähköisen median vallankumous ja varsinkin sosiaalisen median esiinmarssi ovat muuttaneet valtavasti viestinnän kenttää. Yritysten on panostettava entistä enemmän keskustelevaan viestintään (eli siis kommunikointiin) ja käytettävä kohderyhmille tärkeitä kanavia, kuten Facebookia ja blogeja. Yritysten on oltava läsnä siellä missä asiakkaat ja kuluttajatkin ovat.

Asiakkaat odottavat nykyään saavansa henkilökohtaista palvelua ei ainoastaan kasvotusten vaan myös verkossa. Sosiaaliset mediat tarjoavat tähän oikein käytettynä mainion kanavan. Kyllä, niitä voi käyttää myös väärin.

Oppaita ja kirjoja sosiaalisen median oikein ja väärin käyttämisestä löytyy monia. Kun loikkaat tuonne ”suureen tuntemattomaan”, niin pidä mielessäsi muutama asia:
1) syy tuohon loikkaukseen on oltava kristallin kirkas
2) tavoite, mitä loikkauksella halutaan saada aikaan, on oltava selkeä
3) ole rehellinen, aito ja avoin tutustumaan ihmisiin (= asiakkaisiisi)
4) ole valmis jakamaan ajatuksia ja tuntoja ihmisten kanssa
5) ole valmis keskustelemaan ihmisten kanssa
6) sinulla on aikaa kaikkeen yllämainittuun

Ei some pure. Vähän se voi potkaista välillä takaisin, mutta joka leikkiin ryhtyy, on ringissä myös pysyttävä. Seuraukset ulkopuolelle jättäytymisestä voivat olla pahemmat.

Alla on muutama juttu somesta, joihin kannattaa tutustua:


Annika, viestintävelmu